Ubezpieczenie AC - czym jest i jak uzyskać największe odszkodowanie

Ubezpieczenie AC – czym jest i jak uzyskać największe odszkodowanie

Warto przeczytać

Podstawowa różnica pomiędzy OC i AC dotyczy tego, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku autocasco, które stanowi dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Dzięki niemu możemy otrzymać wypłatę pieniędzy za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia pojazdu, czy też jego kradzieży. Na jak dużą pomoc możemy liczyć? Wszystko zależy od wariantu wykupionego ubezpieczenia AC, na który się zdecydujemy.

Szkoda całkowita

Podejmując temat ubezpieczeń komunikacyjnych, na początku należy zauważyć, że wyróżnia się dwa rodzaje szkód: całkowitą oraz częściową. Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia wówczas, gdy nasz pojazd zostanie tak bardzo zniszczony, że jego naprawa nie będzie miała już sensu lub gdy koszt naprawy okaże się większy niż ok. 70 % wartości pojazdu z dnia, w którym miało miejsce niefortunne zdarzenie.

W takiej sytuacji osoba poszkodowana może liczyć na odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody, pomniejszonej o wartość pozostałości auta. Należy jednak zauważyć, że wysokość odszkodowania nie może być większa niż suma ubezpieczenia całego autocasco. Wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą konsumuje sumę ubezpieczenia. W tym momencie umowa AC przestaje już obowiązywać. Niestety wiele osób w dalszym ciągu nie zdaje sobie z tego sprawy.

Szkoda częściowa

Szkoda zostaje zakwalifikowana jako częściowa, gdy uszkodzenie pojazdu nie przekracza 70 % jego wartości rynkowej w dniu powstania szkody. Osoba poszkodowana może zatem spodziewać się wypłaty, która odpowiada kosztom naprawy pojazdu w dniu ustalania odszkodowania. Ważne jednak, aby kwota ta nie przekraczała sumy, która została uwzględniona w ubezpieczeniu AC.

Mniejsze odszkodowanie AC – przesłanki

Zdarza się, że ubezpieczyciele zmniejszają kwotę wypłacanego odszkodowania AC lub nawet odmawiają jej wypłacenia. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy kierowca nie przestrzega obowiązujących przepisów ruchu drogowego, wymusza pierwszeństwo, jedzie zbyt szybko, prowadzi pod wpływem środków odurzających, powoduje wypadek umyślnie lub nie posiada aktualnego badania technicznego pojazdu, co przyczynia się do spowodowania zdarzenia. Firmy ubezpieczeniowe mogą też zmniejszać wypłacane sumy ze względu na zapis o udziale własnym w umowie AC. Czym on jest? To zawarta w umowie część wartości szkody, którą właściciel pojazdu zobowiązuje się pokryć w sytuacji jej wystąpienia.

Wysokie odszkodowanie z AC – jak je zdobyć?

Aby otrzymać satysfakcjonujące odszkodowanie, niezbędne jest przygotowanie pełnej dokumentacji. Nie obejdzie się bez kopii dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, dowodu osobistego kierowcy i oświadczenia sprawcy spisanego na miejscu wypadku. W przypadku, gdy auto zostanie skradzione, potrzebne będzie zaświadczenie policji o przyjęciu zgłoszenia o kradzieży.

Istotne jest także wypełnienie wszystkich dokumentów, których wymaga firma ubezpieczeniowa. Przykładem jest oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, które może zadecydować o tym, czy odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie netto, czy też brutto. Pełna dokumentacja pozwoli na dokonanie rzetelnej wyceny szkody, a tym samym wypłatę satysfakcjonującego odszkodowania.

Pamiętaj, że decyzja o wypłacie rekompensaty nie musi być ostateczna. Jeśli sądzisz, że proponowana kwota jest zbyt mała w stosunku do poniesionej szkody, możesz odwołać się od podjętej decyzji. Jeżeli to nie pomoże, ostatecznie pozostaje jeszcze droga sądowa. Wówczas pełne akta szkodowe oraz pisma potwierdzające komunikację z ubezpieczycielem mogą okazać się bardzo potrzebne.

Więcej na: http://hiltonlex.pl/oferta-odszkodowania/odszkodowanie-z-ac/

0 0 votes
Oceń
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments