Zdolnosć patentowa w branży motoryzacyjnej

Zdolność patentowa w branży motoryzacyjnej

Tematem artykułu są zdolności patentowe przedmiotów. W dalszej części pracy zajęto się opisaniem tej zdolności w oparciu o rynek motoryzacyjny, przytaczając przykłady posiadania patentu na dany wzór, model, rozwiązania techniczne samochodu przez firmy motoryzacyjne, mogące nabywać prawa do projektu, będącego własnością innego podmiotu lub jednostki, która podjęła się wykonania czynności, których efektem było powstanie unikatowego […]

Continue Reading