Lombard Kołobrzeg

Lombard – co wtedy jest?

W lombardach dotychczas większość z nas nie zauważała niczego dziwnego. Łączymy je zawsze z miejscami, do jakich nie lubimy wchodzić. Skojarzenie obecne stanowi pozostałością po wspomnieniach o początkach lombardów w Polsce, kiedy to niewątpliwie nie prosiły one niczym do siebie. Teraz już jednak się to zmieniło i są to miejsca, w jakie warto z momentu […]

Continue Reading