paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Koszalin

Zachodniopomorskie

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich umieszczenie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny powierzy im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a ponadto bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Pyrzyce

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą korzystać problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, jaka jest właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. Aby je umieścić, trzeba mieć prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak zamknięty w nim plan został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny także nowe wojewódzkie sądy administracyjne, toż spośród pewnością odbiłoby się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to właśnie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, oddaną do dawania oraz do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się jednak spośród tym poglądem. Inni mówią, że odpowiednie są zmiany, bo przepis nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych techniki

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten ustalił, że paczkomat odnaleziono w pobliżu chodnika, na terenie należącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie prac budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami swego planu zagospodarowania szerokiego i reportaży z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z dokumentami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma legalnej definicji paczkomatu. Zabieg jest także przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny robić tego rodzaju urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych wówczas nie są roboty budowlane. Nie uważał więc celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był usatysfakcjonowany takim biegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A naprawdę sprawa doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Decyzja nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie budynku w jasnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, jaka została przeprowadzona poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo same paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd same w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy znać ich podanie oraz zbudowanie na podkładzie z potencjalnym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami brał się już WSA w Warszawie. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, potrafi nie podążać za dostosowującą się rzeczywistością, technologiami, a ponadto potrzebami inwestycyjnymi. Jednak nie nazywa to, że różne formy prace budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne pojęcia w rodzaj na tyle społeczny i uniwersalny, aby mimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odkryć odpowiednie wykorzystanie do ostatnich przejawów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na scenę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem wzrost i postęp cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć każdego w pewnym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że zamierzamy trochę innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym stanowić więc wskazane przesłanki, na którymkolwiek poziomie ogólności, a z tamtej części na tyle jasne, by nie było wywiadów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on punkty na oddane do czasowego wykorzystywania w terminie krótszym z ich moce technicznej, przewidziane do przejścia w różne mieszkanie czy do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w tej różnej grupie. Te z podstawowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te drugie, gdyby są funkcjonować dłużej, chcą uzyskania prawa na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do treści są dobre z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie obiekty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie zajmuje je warunek uzyskania prawa na platformę, i odpowiednio. Obiekty te ewidentnie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w bieżącym dziale. Fakt, że stały zrobione w tamtym miejscu i tylko przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naturalnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco inne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których odpowiada przepis ze powodu na bliskie gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, właśnie też wspanialsze. Gdyby właściwie nie było, toż w treści każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest narzędziem technicznym, które nie jest przeprowadzane w jasnym miejscu, lecz tworzone w fabryce. Jest on dostarczany na miejsce jak gotowa funkcjonalna całość, która do leczenia wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się a z nowych tego rodzaju urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to mocna by go porównać po prostu ze wielkim gabarytowo meblem. To ciekawe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w poszczególnym pomieszczeniu jak procesu budowlanego. Gdy przecież ten pogląd nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny także nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w stosunku do jakiegokolwiek urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w poszczególnym stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Pyrzyce

0 0 votes
Oceń
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments