Koniec z przemocą ekonomiczną

Koniec z przemocą ekonomiczną – nowy projekt Nowoczesnej.

Polityka

Nowoczesna strartuje z nowym projektem ustawy regulującej pojęcie przemocy ekonomicznej. Czego dokładnie ma ona dotyczyć?

Na początku lutego partia .Nowoczesna złożyła w Sejmie projekt nowatorskiej ustawy. Chodzi o wprowadzenia do polskiego prawa pojęcia przemocy ekonomicznej.

Jak mówi Renata Durda – kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – o przemocy ekonomicznej mówimy, gdy ktoś używa pieniędzy lub innych dóbr, aby świadomie krzywdzić inne osoby, przejmować nad nimi władzę lub kontrolę. Za przemoc ekonowiczną uważa się także, gdy partner lub mąż żyje na koszt kobiety lub nie płaci alimentów. Podobnie jest z zabieraniem rent lub emerytur osobom starszym lub niepełnosprawnym – taka sytuacja zmusza ich do uzależnienia od sprawcy. Nowoczesna chcę karać wszystkich, którzy „wymuszają konkretne zachowania, poniżają osoby najbliższe lub te pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym poprzez ograniczenie dostępu, korzystania lub dysponowania jej zasobami finansowymi lub majątkowymi”.

Przez wieloletnie marginalne traktowanie takich sytuacji, skala problemu nie jest w Polsce dokładnie znana. Nie każdy jest w stanie określić czy doświadczył przemocy ekonomicznej. Według badań, przeprowadzonych kilka lat temu, ofiarami przemocy ekonomicznej było co najmniej 6 procent mężczyzn i 12 procent kobiet. W sondzie przeprowadzonej przez Instytut Spraw Publicznych do „konieczności proszenia męża/partnera o pieniądze” przyznała soę co szósta badana kobieta. Taki wynik jest zatrważający. Pojęcie przemocy ekonomicznej jest zawarte w ratyfikowanej przez Polskę konwencji antyprzemocowej, przyjętej przez Polskę w 2015 roku. W wyżej wymienionej konwencji ujęte zostały cztery sposoby przemocy: psychiczna, fizyczna, seksualna oraz ekonomiczna, jednakże pojęcie przemocy ekonomicznej nie zostało jak dotąd ujęte w polskim prawie.

Zdaniem posłanki partii Nowoczesna – Moniki Rosa – partnerzy oraz mężowie zbyt często wykorzystują fakt, że są jedynymi żywicielami rodziny. Traktują swoje partnerki przedmiotowo – bo skoro nie zarabiają własnych pieniędzy to nie mogą o niczym decydować.

Projekt ustawy, proponowanej przez Nowoczesną, zakłada wpisanie pojęcia przemocy ekonomicznej do Kodeksu Karnego. Takie działanie ciągnie za sobą także odpowiednie zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Proponowaną przez Nowoczesną karą, za stosowanie przemocy ekonomicznej, ma być kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Zdaniem szefowej partii Nowoczesna – Katarzyny Lubnauer, ustawa jest niezwykle potrzebna w polskim prawie. Za przykład konieczności wprowadzenia w życie stosownych zapisów podała dwie sytuacje. Pierwsza, w której partner zabrania lub utrudnia kobiecie podjęcie pracy, jednocześnie wydzielając jej z domowego budżetu pieniądze. Druga, gdy rodzina bądź opiekunowie osób starszych/niepełnosprawnych zabraniają im dysponować ich pieniędzmi (na przykład rentą bądź emeryturą).

Katarzyna Lubnauer podkreśla w swoich wypowiedziach dotyczących projektu ustawy, że podanych przez nią sytuacji jest w Polsce mnóstwo, a ich sprawcy czują się bezkarni.

0 0 votes
Oceń
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments