Okazja – czy jej poszukujesz?

Okazja – czy jej poszukujesz?

W zasadzie wypadałoby użyć wyrażenia okazje, a nie okazja. Trzeba szukać ich więcej niż tylko jednej, a to dlatego, że ta pierwsza i mogłoby się wydawać jedyna nie zawsze musi oznaczać tą właściwą bądź najlepszą. I tak naprawdę nie powinno się tylko i wyłącznie na niej poprzestawać. Jeśli człowiek chce i się rozejrzy, to dojrzy […]

Continue Reading
Twoja prawdziwa tożsamość

Twoja prawdziwa tożsamość

Każdy ją ma bądź powinien mieć. Nie chodzi tutaj o tożsamość, którą jest imię, nazwisko, data urodzenia bądź adres, jakie widnieją na dowodzie osobistym lub innych dokumentach. Prawdziwa tożsamość jest tym, kim naprawdę jesteś w swojej duszy i sercu, kim czujesz, że jesteś, czyli można równie dobrze stwierdzić, że to coś bardzo głębokiego i indywidualnego. […]

Continue Reading